20 Σεπτεμβρίου, 2021

Slide Gold Award Supermarket Awards 2021 EDPS - Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα Η EDPS απέσπασε το Χρυσό βραβείο του θεσμού ως πάροχος της Βέλτιστης Λύσης Επεξεργασίας Πληρωμών, στην κατηγορία «Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα»

Χρυσό Βραβείο Supermarket Awards 2021

Χρυσό Βραβείο Supermarket Awards 2021 Η EDPS απέσπασε το Χρυσό βραβείο του θεσμού ως πάροχος της Βέλτιστης Λύσης Επεξεργασίας Πληρωμών, στην κατηγορία «Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα». […]
Ελληνικά